Zelf Risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK’s) maken

Gangbare werkplekinstructiekaarten zijn vaak een afgeleide of selectie van het veiligheidsinformatieblad (VIB) om de belangrijkste gevaren van de stof of het mengsel voor de werkplek samen te vatten. Echter, ze sluiten niet altijd goed aan bij de daadwerkelijke situatie en behoeftes op de werkplek omdat ze niet zijn gebaseerd op het werkelijke risico. Het beschikbaar stellen van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK’s) draagt zodoende meer bij aan een veilige en gezonde werkplek.

Caesar Consult en Jongerius Consult hebben in de periode 2015-2016 het WIK 2.0 concept voor een beknopte risk-based werkplekinstructiekaart ontwikkeld. De WIK 2.0 kan nu ook eenvoudig door bedrijven zelf worden gemaakt middels een speciale module in het expert systeem ChemRADE waarin dit proces verregaand is geautomatiseerd. WIK

De WIK 2.0 is gebaseerd op zowel stofeigenschappen als risicobeoordelingen van werkhandelingen met een stof of mengsel in je eigen bedrijf.

Daarnaast zijn de WIKs qua layout en inhoud aan te passen naar eigen wens en kunnen bijvorbeeld ook bedrijfsspecifieke safe use instructions worden opgenomen. Tenslotte sluit het WIK 2.0 concept goed aan bij het use descriptor system van REACH, waarmee het concept ook toekomstbestendig is.

Wil je meer weten over de WIK 2.0? Bijvoorbeeld wat de WIK 2.0 beter maakt dan de huidige WIK? Schrijf je dan in voor een gratis WIK-webinar of Training van de WIK-module van ChemRADE!