Werkplekinstructiekaarten nieuwe stijl: WIK 2.0

WIK 2.0 – een verbeterde methodiek om werkplekinstructiekaarten (WIK) te maken. Nu beschikbaar in de WIK-module van ChemRADE.

Wat maakt de WIK 2.0 beter dan mijn huidige WIK?
De WIK 2.0 is grotendeels gebaseerd op de werkelijke risico’s op uw eigen werkplekken, zoals in kaart gebracht middels een risicobeoordeling, en niet alleen op algemene gevaarsinformatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS). lees meer Dit komt ten goede van de:

Praktische toepasbaarheid op de werkplek

  • Beheersmaatregelen en PBM zijn afgestemd op de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, er is geen overkill van beheersing door de standaard vermelding van het ‘zwaarste’ beheersregime op basis van algemene beschrijvingen in het VIB.
  • De WIK 2.0 bevat instructies en beschrijvingen die begrepen worden door de beoogde gebruiker op de werkvloer.

vraagteken’Hoe toepassingsgericht zijn werkplekinstructies op WIKs die voor u worden gemaakt door derden, zonder dat zij beschikken over enige informatie over uw werkplekken en werkzaamheden?’

Kwaliteit

  • Geen knip- en plakwerk uit de VIB of SDS, maar gebruik van geverifieerde informatie over bijvoorbeeld stofeigenschappen, grenswaarden en de uitvoering van werkhandelingen.

vraagteken’Hoe kan ik toch een goede WIK maken als ik onvolledige of kwalitatief slechte VIBs heb?

 

Kosten

  • WIKs ‘oude stijl’ worden vaak handmatig samengesteld of aangepast omdat informatie ontbreekt of niet wordt begrepen op de werkplek. Het WIK 2.0 concept is veel goedkoper omdat het handwerk sterk wordt gereduceerd (terugverdientijd op arbeid binnen een dag).

Aansluiting op de ontwikkelingen binnen REACH

  • Goede aansluiting op het use descriptor system (PROCs) zoals in toenemende mate wordt gecommuniceerd in het ext-SDS.

Kortom de WIK 2.0 is een grote stap vooruit!
Maak kennis met deze nieuwe ontwikkeling en schrijf je nu in voor ons gratis WIK-webinar en/of WIK-training.