Wat ons opviel in Arboland anno 2015

IOHA2015Er wordt veel georganiseerd voor en door vakgenoten in Arboland. Wij zien dit soort bijeenkomsten als een goede manier om kennis op te doen en te delen met vakbroeders en professionals in aanpalende werkvelden. Indien mogelijk dragen wij hieraan ook een steentje bij. Hieronder een kort overzicht met highlights van bijeenkomsten waar wij dit jaar bij waren, ter inspiratie en informatie. 

Jaarlijks symposium van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA)
> Waarom ligt de focus vaak op ongevallen, terwijl de last van beroepsziekte vele malen groter is? Bekijk de presentatie van Remko Houba van het NKAL.
> Uitgebreide biologische monitoringstudie van blootstelling aan acrylonitril bij de trein- en giframp in Wetteren, België. Een presentatie van An van Nieuwenhuyse van WIV-ISP, België.
Bekijk ook de bijdragen van Caesar Consult over de reconstructie van blootstelling tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen en de REACH exposure assessment tool ECETOC-Tra.

Eveneens dit voorjaar vond het tweejaarlijks veiligheidscongres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) plaats. Caesar Consult vertelde daar over haar praktijkervaring en best practice aanpak voor de vier stappen van I-SZW en REACH en de REACH exposure assessment tool ECETOC-Tra.

Het hoogtepunt dit jaar was de internationale wetenschappelijke conferentie van de International Occupational Hygiene Association (IOHA):
> Hoe communiceer je risico’s? Een inspirerende presentatie van Sir David Spiegelhalter.
> Validatie en vergelijking van modellen voor blootstellingsbeoordeling voor het eteam project door Martie van Tongeren van het IOM.
Bekijk ook de bijdragen van Caesar Consult over onzekerheid en variabiliteit in de reconstructie van blootstelling tijdens incidenten, en een meetstudie naar blootstelling aan benzeen op een opslagterminal.

NVvA studiemiddag over de nieuwe NEN-689 in september. In de aankomende NVvA Nieuwsbrief zal hiervan een verslag verschijnen.

Op de Stoffendag van de VNCI in juni en de Landelijke Stoffendag in oktober deelden we onze visie hoe bedrijven zonder veel extra inspanningen kunnen voldoen aan zowel de Nederlandse als Europese verplichtingen rondom risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen op de werkplek.
Bekijk ook de bijdrage van onze partner Jongerius Consult over de invloed van REACH op de inhoud en toepassing van veiligheidsbladen in de keten.