Waar zijn we goed in?

  • vaststellen van (de omvang van) gezondheidsrisico’s door gevaarlijke stoffen op de werkvloer
  • verbeteren van productieprocessen (emissie- en blootstellingsreductie)
  • bepalen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (metingen, schattingsmodellen, analyse meetgegevens)
  • vaststellen van de effectiviteit van beheersmaatregelen (interventieonderzoek)
  • afleiden van bedrijfsgrenswaarden voor gevaarlijke stoffen of mengsels
  • opstellen en optimaliseren van monitoringprogramma’s (ter bewaking van blootstelling)
  • beoordeling van gezondheidschadeclaims zoals bij kanker (asbest, PAKs), of schildersziekte (oplosmiddelen)
  • blootstelling- en risicobeoordelingen in het kader van REACH

Dit werk doen we voor bedrijven, ziekenhuizen, overheden, brancheverenigingen, verzekeraars, advocatenkantoren, zowel nationaal als internationaal (zie ook onze opdrachtgevers).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *