Voorstel NIOSH voor grenswaarde carbon nanotubes en nanofibers

23 Okt 2014

Ondanks de enorme ontwikkeling in toepassingen van carbon nanotubes (CNT) en nanofibers (CNF) bestaat bezorgdheid over mogelijke gezondheidsschade na inademing van deze materialen. In NIOSH Current Intelligence Bulletin 65 van april 2013 is een rapport verschenen over beroepsgerelateerde blootstelling aan CNT en CNF.

In dat rapport wordt voor beide materialen een kwantitatieve risicobeoordeling beschreven die is gebaseerd op de beschikbare toxicologische en dierexperimentele dosis-respons gegevens. Op basis van deze beoordeling komt NIOSH met een 8-uurs tijdgewogen gemiddelde Recommended Exposure Limit (REL) van 1 µg/m3 voor elementair koolstof (respirabel). Daarnaast beschrijven de auteurs strategieën voor het controleren van beroepsgerelateerde blootstelling en het opstellen van medische toezicht-programma’s.

De verwachting is dat vermindering van de blootstelling tot onder de REL het risico op longontsteking en -fibrose verlaagt. Conclusies over het risico op andere chronische gezondheidseffecten zoals kanker kunnen vanwege het gebrek aan wetenschappelijke inzichten nog niet worden getrokken.

 

Comments are closed.