Voorstel Gezondheidsraad voor grenswaarde arseen en anorganische arseenverbindingen

5 Jan 2013

In een in december 2012 verschenen rapport beschrijft en onderbouwt de Gezondheidsraad concentratieniveaus arseen en anorganische arseenverbindingen in de lucht (HBC-OCRV) die samenhangen met een extra kans op overlijden aan kanker van 4 per 1.000 (28 µg arseen/m3) en 4 per 100.000 (0,28 µg arseen/m3) door beroepsmatige blootstelling. Voor beroepsmatige blootstelling aan arseen is inhalatie de belangrijkste route, waarbij het ontstaan van longkanker het kritische effect is. Arseen en anorganische arseenverbindingen worden onder andere gebruikt als droogmiddel van katoen, als medicatie voor mensen en dieren, in halfgeleiders en bij de productie van verf, glas en niet-ijzerhoudende metaalmengsels.

Een wettelijke Nederlandse grenswaarde voor arseen is (nog) niet bepaald. De ACGIH hanteert een waarde van 0,01 mg As/m3 (gemiddeld over een achturige werkdag; 8-u tgg) als norm. Voor blootstelling aan wateroplosbare anorganische arseenverbindingen en de combinatie van alle anorganische arseenverbindingen bestaan wettelijke Nederlandse grenswaarden van respectievelijk 0,025 mg As/m3 en 0,05 mg As/m3 8-u tgg.

Comments are closed.