Verlaging grenswaarde benzeen

De Gezondheidsraad publiceerde eind februari 2014 een advies van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) over veilig werken met de kankerverwekkende stof benzeen.

In het bijbehorende rapport wordt een gezondheidskundige waarde van 0,7 mg/m3 (als gemiddelde over een achturige werkdag) voorgesteld. Ten opzichte van de huidige grenswaarde van 3,25 mg/m3 is dat een forse verlaging. Deze verlaging is gebaseerd op resultaten van recent onderzoek waaruit blijkt dat schadelijke effecten kunnen optreden bij blootstelling aan een concentratie benzeen beneden de huidige grenswaarde. Met een strengere grenswaarde moeten schadelijke effecten in het beenmerg en het bloedvormend systeem worden voorkomen.

Wanneer het ministerie van SZW dit advies overneemt en daarmee de huidige publieke grenswaarde wordt verlaagd naar 0,7 mg/m3 ontstaat er een grote uitdaging. Niet alleen voor bedrijven in branches waar benzeen al langer in beeld is, zoals de petrochemische industrie (o.a. productie en raffinage), maar ook voor ‘nieuwe’ sectoren en beroepen (o.a. buschauffeurs en onderhoudspersoneel) waar de langdurige blootstelling aan benzeen op de verschillende werkplekken gemiddeld tussen 0,01 en 2 mg/m3 zou liggen.

benzene

Voor een adequate risicobeheersing mag de kans op normoverschrijding ten hoogste 5% bedragen. De gemiddelde luchtconcentratie zal dus ruim beneden de voorgestelde waarde van 0,7 mg/m3 moeten terechtkomen. Dat is in dezelfde orde van grootte als de detectielimieten van gangbare analytische methodes (ca 0,1 mg/m3). Zo is de voorgestelde grenswaardeverlaging ook meteen een analytische uitdaging!

Caesar Consult helpt u graag met het in kaart brengen van de blootstelling en risico’s van benzeen in uw bedrijf of sector via onze bewezen kosten-efficiente aanpak. Ook andere (wettelijke) verplichtingen rondom het werken met CMR-stoffen is één van onze specialiteiten. Wilt u weten of de risico’s van CMR-stoffen in uw bedrijf voldoende zijn beheerst? Neem dan contact op met Caesar Consult.