Verbetercheck Lasrook

De Verbetercheck Lasrook (VCL) is specifiek gericht op lasrook. De ‘check’ is ingebed in de, door de Arbeidsinspectie goedgekeurde,  Arbocatalogus van de Metaalsector en wordt via ‘5x Beter’ onder de aandacht gebracht binnen de sector. De VCL wordt online aangeboden als selectie-instrument voor het beheersen van de concentratie lasrook op werkplekken. In 2010 heeft een update plaatsgevonden om aan te sluiten bij de recentelijk verlaagde grenswaarde voor lasrook: 1 mg/m3. Sinds deze laatste update kan het instrument ook gebruikt worden om blootstelling aan zware metalen via lasrook te beheersen en is het tevens toepasbaar binnen de scheepsbouw.

De gebruiker van de VCL doorloopt het online instrument door kenmerken van de lassituatie in kwestie in te vullen. Het gaat om technische maar ook gedragskenmerken. Het resultaat van de beoordeling is een overzicht van de (aanvullende) beheersmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe grenswaarde voor lasrook.  De tool laat geen schattingen zien van de blootstelling.

De VCL is mede gebaseerd op een voorspellend rekenmodel dat  is opgesteld op basis van een uitgebreide set aan lasrookmetingen (1554 metingen bij 62 bedrijven). Het  algoritme van dit rekenmodel is vergelijkbaar met dat van de Lasrook Assistent.  Voor sommige situaties in de VCL, waarvoor nog geen of slechts zeer beperkt meetgegevens voorhanden waren, is op basis van ‘expert judgement’ een praktische oplossing doorgevoerd.

De Verbetercheck Lasrook is nog niet extern gevalideerd en aangezien het een nieuw instrument betreft, is het tevens nog niet opgenomen in de SER leidraad. Binnen de metaalsector wordt een aanvullend onderzoek voorbereid om de ‘gaten’ in de kennis te dichten. Een sterk punt van de Verbetercheck Lasrook is dat naast de tool zelf ook instructie en begeleiding kosteloos wordt aangeboden aan bedrijven die met het instrument aan de slag willen via het 5x Beter initiatief van de sociale partners in de metaal. Dit voorkomt onjuist gebruik van het instrument en signaleert veelgemaakte fouten bij het werken met de tool.

Meer info:

D. Huizer Onderbouwing van de Verbetercheck Lasrook 2010. NVvA Nieuwsbrief, 21, 4, 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *