Vaststellen van beroepsblootstelling aan benzeen

10 Feb 2013

Groot meetonderzoek naar blootstelling aan benzeen en andere (organische) oplosmiddelen bij operators.

Opdrachtgever: internationale tank terminal

Bij meer dan 60 medewerkers zijn ruim 100 metingen uitgevoerd in lucht en urine. Deze metingen gaven een goed beeld van de aard, duur en mate van blootstelling aan benzeen en andere oplosmiddelen.

Naast het vaststellen van de blootstelling zijn tevens risico-activiteiten geïdentificeerd waarbij kortstondige hoge blootstelling kan optreden (‘pieken’). Hierbij is tevens de efficiëntie van persoonlijke beschermingsmiddelen getoetst.

Ter interpretatie van de meetgegevens is een interne en externe referentiepopulatie meegenomen in het onderzoek. Ook zijn diverse kwaliteitschecks ingebouwd ter verificatie van de methode en de kwaliteit van het ingeschakelde analyselaboratorium.

Meer informatie? Een degelijk, op maat gemaakt onderzoek binnen uw bedrijf? Neem vandaag nog contact met ons op.

 

Comments are closed.