Vanaf de tekentafel: styreenblootstelling in een polyesterverwerkend bedrijf

28 Mei 2010

Men neme een grote fabriekshal in Polen, uitgebreide productie- en ventilatieschema’s, wat meetapparatuur en een exotisch productieproces.styreen_boot Dit schetst ongeveer het startpunt van een groot project waarmee wij onlangs aan de slag zijn gegaan.

Doel van het project is om een model to ontwikkelen waarmee de blootstelling aan styreen tijdens verschillende stadia van het productieproces kan worden voorspeld. Interessant gegeven is dat dit model ook bedoeld is om nog te bouwen fabrieken vanaf de tekentafel vorm te kunnen geven. Dit met het oog op reductie van styreen emissie en blootstelling. Voor een arbeidshygiënist een mooie klus: meten en modelleren! Om de huidige blootstelling aan styreen te bepalen volgt in een eerste fase een uitgebreide meetserie.

We ondersteunen het bedrijf bij het opstellen van het meetplan. Hierbij worden niet alleen luchtmetingen in de ruimte en op de persoon, maar ook urinemetingen uitgevoerd. Vervolgens zullen de uitkomsten van de meetseries, samen met de overige (proces) informatie, worden gebruikt voor het ontwikkelen van een blootstellingsmodel voor styreen in deze specifieke setting.

Gelukkig hebben onze beroepsverenigingen niet stilgezeten. Vooral de Amerikanen (AIHA) bieden goede startpunten voor het modelleren van blootstelling. Onze ervaring met modelleren (o.a. PBPK modellen) en biologische monitoring van styreen komt goed van pas. Na de zomer moet het er liggen. Zodat ons model sturing kan geven aan de inrichting van nieuwe fabrieken in andere delen van de wereld. (DH)

Comments are closed.