Training

training_hseCaesar Consult organiseert regelmatig trainingen voor professionals binnen de arbeidshygiëne en -toxicologie.

Wij ontwikkelen deze training zelf of samen met onze partners. De trainingen zijn meestal in de vorm van ééndaagse workshops.

Qua onderwerpen richten wij ons voornamelijk op vrij beschikbare tools of methodieken die wij ook in onze eigen dienstverlening gebruiken. Het gaat zonder uitzondering om actuele thema’s die aandacht hebben of zullen krijgen binnen het vakgebied van arbeidshygiëne en arbeidstoxicologie. De workshops zijn zo praktisch mogelijk, zodat u de dag na de training direct aan de slag kunt.

Vrijwel al onze trainingen zijn geaccrediteerd door Hobeon SKO voor (het onderhouden van) certificering voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.

Overzicht van onze trainingen:

Workshops voor arbo-professionals

REACH Compliance Training Program

International Occupational Hygiene Training modules (OHTA)

CONTENTS