Training Arbeidstoxicologie en Exposure Assessment

(NVZ, NCV, NAV) – 17 juni 2014

Handout presentatie
[wpdm_package id=37][wpdm_package id=38]

Opdracht 6 – Register Gevaarlijke Stoffen
Register Gevaarlijke Stoffen (FUJI-format)
Wat en hoe registreren? (I-SZW)
MSDS Methanol
MSDS Avery Surface Cleaner

Opdracht 7 – Register Gevaarlijke Stoffen – ChemRADE
[wpdm_package id=36]
MSDS product ‘hydrotreated gasoline’

Handige rekentools voor physchem
Omrekenen eenheid dampspanning
Omrekening dampspanning bij verschillende temperatuur
Benaderen molecuulgewicht