Tools

De afgelopen jaren is een groot aantal tools ontwikkeld binnen het publieke domein dat zeer goed toepasbaar is in de beroepspraktijk van de arbeidshygiënist of risk assessor. Wij maken regelmatig gebruik van deze instrumenten in onze dienstverlening.

Om de verscheidenheid aan tools inzichtelijk te maken, hebben we deze ondergebracht in een aantal categorieën:

Inhalatoire blootstelling
Dermale blootstelling
Inwendige blootstelling
Milieublootstelling
REACH tools
Beheersmaatregelen
Stof- en productinformatie
Grenswaarden en CMR- stoffen
Beoordeling van meetgegevens
Voorlichting arbeidsrisico’s