Veel meer doden op de werkplek door kanker dan door ongevallen

10 Apr 2012

Dat het verlagen van het arbeidsrisico op kanker een veel lagere prioriteit heeft dan het voorkomen van ongevallen, “ondanks het feit dat ‘slechts’ 220 tot 250 werknemers elk jaar omkomen als gevolg van direct letsel, in tegenstelling tot de 15.000 tot 18.000 die sterven aan kanker“. De TUC roept op tot grotere inspanningen om kanker te bestrijden, onder meer door het verwijderen van de bron van de werkplek.

 

 

Trefwoorden: Beroepskanker, Deskundige bij beroepsziekte, ToxiciteitMeten van blootstelling

Opsporen en beoordelen van gegevens over toxiciteit

17 Feb 2012

Voor diverse opdrachtgevers heeft Caesar Consult toxiciteitsgegevens uit (wetenschappelijke) literatuur gezocht en beoordeeld voor een groot aantal stoffen en mengsels.

Hiermee kan een betere inschatting gemaakt worden van het gevaar (of toxiciteit) van de stof (of het mengsel waarin de stof voorkomt) en daarmee samenhangend de hoogte van maximaal aanvaarde blootstelling. Met deze informatie kunnen eveneens bedrijfsrichtwaarden worden opgesteld.