Publicatie onderzoek stoffigheid en dermale blootstelling in TtA

15 Jul 2014

Eerder verscheen in de Annals of Occupational Hygiene al een artikel over onderzoek van het IOM naar de effecten van stoffigheid op dermale blootstelling. Een uiterst relevant onderwerp voor de ontwikkeling van een ‘higher Tier’ schattingsmodel voor dermale blootstelling. Uit het onderzoek blijkt stoffigheid een moeilijk kwantificeer- en kwalificeerbare determinant te zijn.

In nummer 2014-2 van het Nederlandse Tijdschrif voor toegepaste Arbowetenschappen is een full paper van Stan de Poot van Caesar Consult gepubliceerd over het experimentele onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de ontwikkeling van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Publicatie onderzoek relatie ‘stoffigheid’ en huidblootstelling

25 Feb 2013

Binnen veel arbeidshygiënische tools wordt gevraagd naar de ‘stoffigheid’ van een stof. Wat is dit eigenlijk? En wat is het effect van stoffigheid van vaste stoffen en viscositeit van vloeistoffen op huidblootstelling?

Lees meer hierover in een recent gepubliceerde studie over het Dermal Transfer Project van het IOM uit Edinburgh, waaraan Stan de Poot van Caesar Consult heeft bijgedragen. Of lees in het TtA over het experimentele onderzoek dat ten grondslag lag aan de ontwikkeling van de gehanteerde onderzoeksmethode.