SZW lijst CMR-stoffen januari 2014 online

8 Jan 2014

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt een lijst bij van stoffen met carcinogene, mutagene en reproductietoxische effecten. Begin januari 2014 is een update van deze lijst verschenen. Download de SZW lijst CMR-stoffen januari 2014 via onderstaande link.

Werkt u ook met CMR-stoffen? Lees dan ook onze tips!

[wpdm_package id=’5557′]

 

 

Hoe werk je veilig met kankerverwekkende stoffen?

15 Feb 2013

Voor kankerverwekkende stoffen gelden extra regels in vergelijking met niet-kankerverwekkende stoffen. De nadruk ligt hierbij op vervanging van de stof en (indien niet mogelijk) betere registratie en monitoring van de arbeidsgerelateerde blootstelling. Deze verplichtingen gelden voor alle zogenaamde CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxisch).

Continue reading