SZW-lijst kankerverwekkende stoffen 2011

27 Jan 2011

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SZW-lijst met kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen 2011 gepubliceerd in de Staatscourant.

Comments are closed.