Stoffenmanager

Stoffenmanager is ontwikkeld door TNO en de ArboUnie. De eerste versie dateert uit 2008. Deze beschrijving is bijgewerkt tot versie 4.0 (2013), die als web-based tool vrij beschikbaar is na registratie van de gebruiker.

Stoffenmanager is bedoeld als een hulpmiddel voor het Midden en Kleinbedrijf om gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen te prioriteren en voor de selectie van passende beheersmaatregelen. Eveneens kunnen met Stoffenmanager werkplekinstructiekaarten en stoffenregistraties worden opgesteld. Om te komen tot een rangschikking combineert de Stoffenmanager gevaarsinformatie van een stof of product met een schatting van blootstelling door inademing of huidcontact. 

Het Stoffenmanager exposure model geeft een schatting van de concentratie in lucht gedurende een taak en kan gebruikt worden om blootstelling aan poeders, vluchtige en niet-vluchtige vloeistoffen te bepalen voor een breed scala aan activiteiten.  Hierbij maakt het model onderscheid tussen inhalatoire blootstelling als gevolg van bronnen dichtbij (near field, minder dan 1 m afstand) en als gevolg van bronnen veraf (far field).

De ontwikkelaars van Stoffenmanager raden gebruik van het model af bij blootstelling aan vezels, gassen en stoffen die in de lucht komen door bijvoorbeeld lassen, solderen en verbranden. Ook de activiteiten verspanen en samendrukken van objecten zijn op dit moment slechts beperkt gevalideerd.

In vergelijking met de exposure banding modellen moet er in Stoffenmanager meer informatie over werkzaamheden en –omstandigheden worden ingevoerd. Een schatting met Stoffenmanager resulteert in een mediaan waarde en een aantal percentiel waarden, zoals de 75-, 90-, 95-percentiel,  van de concentratie gedurende een taak of activiteit.  De ontwikkelaars  geven aan dat de 90-percentiel  kan worden beschouwd als representatief voor de ‘reasonable worst case’ situatie, in het geval dat de vragen voor de beoordeling van de blootstelling in Stoffenmanager typisch (gemiddeld) zijn ingevoerd. Wanneer al de gegevens conservatief (worst case) worden ingevoerd in Stoffenmanager, kan eventueel worden gekozen voor een lagere percentiel van de concentratieverdeling bij de vergelijking met de grenswaarde.

Het algoritme van het schattingsmodel is opgesteld aan de hand van een dataset van circa 700 blootstellingsmetingen. Vervolgens is het door de ontwikkelaars een test uitgevoerd met ongeveer 250 blootstellingmetingen uit een separate dataset en naar aanleiding hiervan is het model aangepast. Stoffenmanager is breed inzetbaar maar vooralsnog niet zo precies. Uit de test uitgevoerd door de ontwikkelaars blijkt dat de gemeten concentratie in werksituaties met dezelfde Stoffenmanager-score  tot een factor 10000  kunnen variëren.

De blootstellingschattingmodule in Stoffenmanager is opgenomen in de officiële REACH Guidance als een tool tussen tier 1 en tier 2. In Nederland accepteert de Arbeidsinspectie het gebruik van Stoffenmanager, dus inclusief de schattingsmodule, bij  de evaluatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Bronnen:

J. Cherrie and T. Schneider Validation of a New Method for Structured Subjective Assessment of Past Concentrations. Annals of Occupational Hygiene vol 43, no. 4:235-245, 1999.

H. Marquart, H. Heussen, M. Le Feber, D. Noy, E. Tielemans, J. Schinkel , J. West and D. van der Schaar. ‘Stoffenmanager’, a web-based control banding tool using an exposure process model. Annals of Occupational Hygiene. Vol 52, no. 6: 429-441, 2008.

E. Tielemans, T. Schneider, H. Goede, M. Tischer, N.D. Warren, P. Ritchie, H. Kromhout, M. van Tongeren, J.J. van Hemmen and J. Cherrie Conceptual model for assessment of inhalation exposure: Defining modifying factors. Annals of Occupational Hygiene vol 52, no. 7: 577-586, 2008

J. Schinkel , W. Fransman, H. Heussen, H. Kromhout, H. Marquart, and E. Tielemans Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH. Occupational and  Environmental Medicine. Vol 67: 125-132, 2010.

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE

J. Cherrie and T. Schneider

Validation of a New Method for Structured Subjective Assessment of Past Concentrations. Annals of Occupational Hygiene vol 43, no. 4:235-245, 1999.

H. Marquart, H. Heussen, M. Le Feber, D. Noy, E. Tielemans, J. Schinkel , J. West and D. van der Schaar. ‘Stoffenmanager’, a web-based control banding tool using an exposure process model.Annals of Occupational Hygiene. Vol 52, no. 6: 429-441, 2008.  

E. Tielemans, T. Schneider, H. Goede, M. Tischer, N.D. Warren, P. Ritchie, H. Kromhout, M. van Tongeren, J.J. van Hemmen and J. Cherrie

Conceptual model for assessment of inhalation exposure: Defining modifying factors. Annals of Occupational Hygiene vol 52, no. 7: 577-586, 2008

J. Schinkel , W. Fransman, H. Heussen, H. Kromhout, H. Marquart, and E. Tielemans

Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH. Occupational and  Environmental Medicin. Vol 67: 125-132, 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *