Reprotoxische geneesmiddelen

2 Apr 2013

De Gezondheidsraad heeft in april 2013 een advies uitgebracht om theofylline, voorgeschreven bij astma en andere luchtwegaandoeningen, en de ontstekingsremmers triamcinolon en triamcinolonacetonide te classificeren als ‘verondersteld schadelijk voor het ongeboren kind’ (reproductietoxisch categorie 1B) bij arbeidsgerelateerde blootstelling. Of deze stoffen ook schadelijke effecten hebben op de vruchtbaarheid wordt nog in het midden gelaten; hiervoor is de huidige stand van kennis ontoereikend.
Beroepsmatige blootstelling aan deze stoffen vindt met name plaats in de farmaceutische industrie en bij apothekers.

Comments are closed.