Rekenmodel Dieselmotoremissies (DME)

 

Het Duitse Abschatzung von Dieselmotoremissionen van de BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit)  is een veelgebruikt model voor het schatten van diesel motor emissies (DME) in halfomsloten ruimten. De software is gratis te downloaden. Het programma is gebouwd rondom een ‘boxmodel’ dat uitgaat van volledige menging en waarin ook luchtverversingsstromen door ventilatie worden gemodelleerd.  De formule van het achterliggende model bevat een bronterm waarmee de emissie wordt vastgesteld en een dispersieterm waarmee de verspreiding van DME door de ruimte wordt bepaald. De software bevat generieke kentallen voor emissie van DME door bepaalde type motoren en houdt rekening met verblijftijd van de voertuigen en toepassing van roetfilters.

Effecten van natuurlijke en mechanische ventilatie (of een combinatie) kunnen worden berekend door rekening te houden met zowel ventilatievoud als ventilatie-efficiëntie. Het ontwerp van het ventilatiesysteem wordt zodoende ook meegewogen.

Bij het gebruik van de software is het in sommige gevallen lastig om de juiste invoergegevens te selecteren door onbekendheid met de gebruikte terminologie. De achterliggende Technische Regel fur Gefahrstoffe (TRGS 554) biedt uitleg in meer detail.

De DME tool wordt sinds 2007 in toenemende mate gebruikt in Nederland. Gezien de classificatie van DME als kankerverwekkende (carcinogene) stof is er veel aandacht voor DME geweest binnen de betrokken sectoren. Inmiddels zijn te treffen beheersmaatregelen vastgelegd in Arbocatalogi. Toepassing van de DME tool wordt vooral aangeraden voor screeningsdoeleinden in situaties waarin blootstelling aan DME kan optreden en waarvoor de Arbocatalogi geen uitkomst bieden. De DME tool is slechts beperkt gevalideerd. Volgens de BIA zou het model neigen naar overschatting van de DME concentratie. Modelschattingen kunnen daarom het beste als indicatief worden beschouwd en bij twijfel worden aangevuld met metingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *