Caesar Consult publicatie in Toxicology Letters

Caesar Consult werkt samen met de Radboud Universiteit aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en methodes voor het beoordelen van blootstelling aan en risico van gevaarlijke stoffen in het (werk)milieu.

In deze context wordt onder andere gewerkt aan een (PBPK) model waarmee de inwendige concentratie van gevaarlijke stoffen in het lichaam kan worden voorspeld. Dit model kan worden toegepast bij de beoordeling van chemische  blootstelling zowel op de werkplek als via het milieu. Het model geeft inzicht in de mogelijkheden van biologische monitoring en kan worden ingezet bij het afleiden van zogenaamde biologische grenswaarden.

De betrouwbaarheid van dit soort modellen is uiteraard cruciaal. Binnen het onderzoek gaat onze specifieke aandacht uit naar het kwantificeren van onzekerheden. Dit ligt deels in de juistheid van het model (zijn bepaalde processen correct gemodelleerd?), maar ook in onzekerheid en mogelijke variabiliteit (verschillen tussen mensen) van parameterwaarden.

In de onlangs verschenen publicatie wordt een nieuwe methodiek beschreven voor het uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op een PBPK model, waarbij de invloed van onzekerheid en (fysiologische) variabiliteit op de modelschatting gescheiden en gekwantificeerd kan worden. Deze methode wordt geïllustreerd aan de hand van de resultaten van een experimentele studie waarbij mensen zijn blootgesteld aan het oplosmiddel isopropanol (IPA) en waarbij hun bloedconcentratie aceton (als belangrijke metaboliet) is vastgesteld tijdens en na de blootstellingsfase. Op basis van onze resultaten wordt inzichtelijk hoe groot onzekerheden in de modelsimulatie zijn, welke variatie bestaat tussen verschillende mensen in de (arbeids)populatie en welke processen hierbij een rol spelen. Meer informatie is terug te lezen in de handout van een recente presentatie hierover.

Een deel van deze technieken passen wij inmiddels al toe in onze adviesdiensten voor bedrijven en organisaties. Heeft u meer interesse of ziet u wellicht mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek of toepassing in uw bedrijf, neem dan graag contact met ons op.