Onzekerheidsanalyse

6 Mei 2013

Onzekerheid en Variabiliteit van (PBPK) modelvoorspellingen
Naast de mogelijkheden die modellen kunnen bieden, bestaan er uiteraard ook beperkingen en onzekerheden. De betrouwbaarheid van modelschattingen is een belangrijk aandachtspunt. Dit ligt deels in de juistheid van het model (zijn bepaalde processen correct gemodelleerd?), maar ook in onzekerheid en mogelijke variabiliteit van parameterwaarden.

Caesar Consult is in samenwerking met de Radboud Universiteit actief binnen onderzoek dat bepaalt hoe groot de onzekerheden van dit soort modelschattingen zijn.

Middels geavanceerde analyses kan de ‘bandbreedte’ van voorspelde resultaten zichtbaar gemaakt worden. Vervolgens kan bijvoorbeeld worden onderzocht welk deel hiervan wordt veroorzaakt door onzekerheden in modelparameters en welk deel door variabiliteit. Met deze kennis wordt meer inzicht verkregen, waarmee modellen kunnen worden verbeterd.

Bekijk onze recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften over de toepassing van dit soort onzekerheidsanalyses.

Comments are closed.