Ontwikkeling van bedrijfspecifiek monitoringsprogramma styreen

31 Mei 2010

Opstellen van een intern meetprotocol voor het meten van beroepsblootstelling aan styreen voor een wereldwijde producent van windmolenbladen. Voorafgaand aan het opstellen van dit meetprotocol is een uitgebreid blootstellingsonderzoek uitgevoerd op een buitenlandse productielocatie om de praktische uitvoerbaarheid van dit protocol te testen.

(world-wide top 5 producent van windmolenbladen, 2010)

Comments are closed.