Modelleren van huidopname ‘the dutch way’

Amerikaanse arbeidshygiënisten omarmen het Nederlandse ‘Skinperm‘

De waarde van het model Skinperm als instrument om op eenvoudige wijze huidabsorptie van (gevaarlijke) stoffen te berekenen was binnen onze landsgrenzen al redelijk bekend.

ihskinpermSkinperm berekent de absorptie/permeatie van een stof door de huid en houdt rekening met mogelijke verdamping gedurende het absorptieproces. Hiermee laat het de traditionele aanpak, waarbij de huidopnae simpelweg wordt geschat als percentage van de huidbesmetting (zogenaamd fractioneel model) achter zich.

Onze Amerikaanse vakbroeders van de AIHA (American Industrial Hygiene Association) hebben Skinperm nu ook omarmd en opgenomen in hun (vrij beschikbare) rekenkundige modellen toolbox IHMOD. Een hele mooie uitbreiding van de nieuwste versie van Skinperm is de grafische weergave van de simulatie over de tijd (zie afbeelding).

Wij feliciteren geestelijk vader Wil ten Berge hartelijk met deze gebeurtenis!

De meest recente versie kunt u al vinden in onze toolbox.

 Waarvoor gebruikt Caesar Consult Skinperm eigenlijk? Enkele voorbeelden:

> Berekenen van de bijdrage van huidopname aan de systemische dosis bij (arbeidsgerelateerde) blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld: huidopname van oplosmiddelen via de lucht of direct contact

> Kwantificeren van huidopname als mogelijke route bij schadeclaims. Bijvoorbeeld: huidopname bij het reinigen van de handen met thinner bij een schilder

terug naar de inhoudsopgave

Voortaan onze nieuwsbrief ontvangen?  nieuwsbrief_ontvangen

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *