Risico’s voor de gezondheid door nanotechnologie?

25 Jul 2011

Nanotechnologie brengt mogelijk nieuwe risico’s met zich mee voor de gezondheid van werknemers, consumenten en het milieu. Dat is de reden dat momenteel zeer veel aandacht uitgaat naar specifieke risico-beoordeling van nanomaterialen.De International Organization for Standardization (ISO) heeft een standaard (ISO/TR 13121:2011(E)) uitgebracht over het evalueren van risico’s van nanomaterialen. Deze standaard geeft goed weer hoe bij een risicobeoordeling om te gaan met ontbrekende informatie. Dat is een voorwaarde voor een goed product-stewardship (zorg voor consument en milieu) en werkgeverschap (zorg voor medewerkers).

Comments are closed.