Lustrumtrainingen druk bezocht

Het jaar 2015 laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Ter ere van ons eerste lustrum en als teken van waardering voor onze opdrachtgevers en vakcollega’s, organiseerden we in het vroege voorjaar twee gratis trainingen binnen een tweetal actuele thema’s, te weten: ‘Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden‘ en ‘Tips en trucs voor het 4-stappenplan van I-SZW’.

Met een grote groep actieve deelnemers werd  in de ochtend stilgestaan bij het afleiden van grenswaarden. Daarbij werd flink geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. ’s Middags bepaalden de deelnemers aan de hand van een gap-analyse waar hun bedrijf staat in de registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Er werd in het bijzonder stilgestaan bij de inspanningen die in het kader van het 4 stappen plan’ van Inspectie SZW´ verwacht worden.

Deze feestelijke dag werd op gepaste wijze afgesloten met champagne!

We kijken terug op een leerzame, gezellige dag ter ere van de vruchtbare samenwerking met opdrachtgevers en vakgenoten in de afgelopen jaren. Op naar het tienjarig jubileum!

En er is meer ….
Vanwege de positieve reacties en de grote interesse organiseren we op 1 december a.s. opnieuw twee gratis trainingen, te weten Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden en ‘Werken met ChemRADE. Aanmelden kan via onze website.