Beoordeling van Inwendige blootstelling

IndusChemFate model Schat inwendige blootstelling na externe blootstelling Info
Het IndusChemFate model is een nieuw model dat de inwendige concentratie van een chemische stof ten gevolge van externe (inhalatie, orale, dermale) blootstelling kan berekenen. Meer Informatie