Beoordeling van Inhalatoire blootstelling

Arbeidsgerelateerde blootstelling aan gevaarlijke stoffen vindt met name plaats via inademing. Blootstelling via de huid speelt een mindere, maar nog steeds belangijke rol in blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Inhalatoire blootstelling kan vaak goed worden bepaald via luchtmetingen of biologische monitoring. Een alternatief om de risico’s van blootstelling te bepalen is het gebruik van een model, waarvan er inmiddels verschillende beschikbaar zijn. Dit is vaak goedkoper en sneller dan meten, maar de schattingen zijn over het algemeen conservatief.

Onderstaand overzicht bevat diverse tools waarmee blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden geschat en beoordeeld.

Ecetoc TRA – werknemer Schat blootstelling per activiteit (werknemer) Info
Met deze tool kan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor werknemer, consument en milieu worden beoordeeld. ECETOC TRA is de meest gebruikte tool binnen REACH. Lees meer.
Stoffenmanager Schat concentratie en spreiding (werknemer) Info
Stoffenmanager is ontwikkeld als een hulpmiddel voor het Midden en Kleinbedrijf om gezondheidsrisico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen te prioriteren. Lees meer
Advanced REACH tool (ART) Upgrade van Stoffenmanager – meetgegevens worden meegenomen Info
ART werd ontwikkeld in het kader van REACH met als doel om te voorzien in een tier 2 tool ten behoeve van schattingen van de  inhalatoire blootstelling op de werkplek. Lees meer
Ecetoc TRA – consument Schat blootstelling aan chemische stof voor consument Info
Met de TRA spreadsheet kan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor werknemer, consument en milieu worden beoordeeld.  Lees meer.
Consexpo Schat concentratie bij gebruik van producten (consument) Info
Meer informatie volgt
Expert Systeem EASE Schat concentratie-range bij bepaald soort gebruik (werknemer) Info
Het Expert system EASE schat, op basis van analogieën met bemeten werkplekken, luchtconcentraties van chemische stoffen (vloeistof/damp, stof en vezels) in de werkatmosfeer. Lees meer
EMKG-EXPO-TOOL Schat concentratie range (werknemer, soort Duitse COSHH Essentials) Info
Het EMGK model is een generiek model dat op basis van de beoordeling van zowel het gevaar als van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt tot een advies over het gewenste niveau van beheersing, de zogenaamde Schutzstufe. Lees meer
Rekenmodel dieselmotoremissies (DME) Schat concentratie dieselmoteremissie in halfbesloten ruimten Info
Het Duitse Abschatzung von Dieselmotoremissionen van de BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit)  is een veelgebruikt model voor het schatten van diesel motor emissies (DME) in halfomsloten ruimten. Lees meer
Lasrook Assistent Instrument voor het kwantificeren van beheersmaatregelen voor lasrook Info
De Lasrook Assistent (LA) is een gratis te downloaden applicatie in MS Access, waarmee de concentratie lasrook in de werkatmosfeer geschat kan worden. Lees meer
IHMod Rekenkundige modellen voor verschillende toepassingen Info
Deze MS-Excel spreadsheet herbergt een aantal veelgebruikte mathematische modellen om luchtconcentraties te berekenen. Lees meer