Caesar Consult Nieuwsbrief 2012-2

2 Aug 2012

Verkiezingen

Nederland kiest! En nog meer dan de bij eerdere verkiezingen is een verenigd Europa één van de belangrijke thema’s. Waar sommige partijen het EU-lidmaatschap nog als facultatief beschouwen, geldt in de praktijk echter datverkiezing veel beleid al jaren (sterk) wordt beinvloed door Brussel. Dit geldt in toenemende mate ook voor de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Binnen de zogenoemde REACH wetgeving zijn gelijke spelregels ontwikkeld voor alle Europese bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Een ander voorbeeld is het Europese onderzoekscentrum naar kanker (IARC), dat al jaren grote invloed heeft op het beoordelen van de kankerverwekkendheid van stoffen.

Ondanks het politieke vuurwerk haalden gezondheidsrisico’s door gevaarlijke stoffen opnieuw met regelmaat het nieuws. Er was de afgelopen maanden veel negatieve aandacht voor chemische bedrijven. Burgers, bedrijven en overheid zijn wakker geschud. De Nederlandse chemische industrie lijkt een deuk in haar imago te hebben opgelopen en de inspectiediensten maken overuren. Meer aandacht voor veiligheid en gezondheid in relatie tot gevaarlijke stoffen is natuurlijk een goede zaak. Na 12 september wordt pas duidelijk of deze aandacht blijvend is, of wellicht versterkt door een tijdelijke bewijsdrang bij politici en inspectiediensten. (DH)

In deze nieuwsbrief:

GEVAARLIJKE STOFFEN HOOG OP DE (OVERHEIDS)AGENDA

Hogere eisen en meer controles bij bedrijven met gevaarlijke stoffen

NIEUWE RONDE REACH TRAININGEN; DE KLOK TIKT 

Met de 2013 registratie deadline in zicht neemt de druk binnen veel bedrijven toe. Onze trainingen helpen u snel op weg.

VERTROUWEN OP MODELLEN; OOGJES DICHT, SNAVELTJES TOE? 

In hoeverre kun je op modellen rekenen bij (chemische) risicobeoordeling. 

CAESAR CONSULT OP ZOEK NAAR (JONG) TALENT

Word jij onze rising star?

DIESELMOTOREMISSIES (DME); wat betekent dat voor ons?

IARC verklaarde DME onlangs kankerverwekkend. Heeft dat gevolgen voor de Nederlandse situatie?

Lees ook onze nieuwsberichten en volg ons via Twitter

 

Comments are closed.