Caesar Consult Nieuwsbrief 2011-1

4 Maa 2011

Uitdagingen voor 2011

news2In de eerste dagen van 2011 domineerden gevaarlijke stoffen het landelijke nieuws. Bij de brand in Moerdijk bleek ongeveer het gehele periodiek systeem de lucht in te zijn gegaan en onze oosterburen ontdekten recent dioxine in eieren. Gevaarlijke stoffen staan in 2011 dus ook bij een breder publiek op de agenda. Om dit soort ongelukken voortaan te voorkomen, zal de overheid  naar verwachting het vergunningbeleid aanscherpen en de handhaving intensiveren.

Ook in Nederlandse bedrijven staat het komende jaar veel te gebeuren. Als gevolg van de REACH wetgeving zullen de komende maanden de eerste uitgebreide veiligheidsinformatiebladen op de mat vallen. Anders dan voorheen bevatten deze bladen dwingende voorschriften voor veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Bedrijven worden geacht te controleren of ze hieraan voldoen en waar nodig aanvullende beheersmaatregelen te treffen.

Er liggen zodoende genoeg uitdagingen voor Caesar Consult in het komende jaar. Behalve REACH gerelateerde werkzaamheden en ondersteuning van bedrijven bij de risicobeheersing van bekende ´probleemstoffen´ (o.a. PAK, lood, dioxine, lasrook, styreen) verwachten we ook meer aandacht voor nanodeeltjes en risicocommunicatie. Daarnaast zijn we sinds een jaar ook actief binnen wetenschappelijk onderzoek. Dit sluit nauw aan bij de toenemende aandacht voor het lot van chemische stoffen in het lichaam en de uitdagingen voor het bijbehorende risk assessment (DH).

In deze nieuwbrief:

REACH Compliance trainingsprogramma gestart!

Veel bedrijven zullen de komende maanden echt met REACH aan de slag moeten. Wij trainen arbeidshygienisten/arboprofessionals en managers die het moeten gaan doen.

De gemiddelde werknemer bestaat niet

Onderzoek van Caesar Consult en de Radboud Universiteit naar onzekerheden in modeluitkomsten.

(waarschijnlijk niet) voor de laatste keer: GEVAARRISICO

Niet alleen burgemeesters, maar ook journalisten, advocaten en zelfs deskundigen halen gevaar en risico vaak door elkaar. Een kleine bloemlezing uit de praktijk van Caesar Consult.

Geen vakman zonder goed gereedschap

Heeft u misschien nog een interessante tool die nog niet in onze gereedschapskist zit?

Nieuw Amerikaans normvoorstel voor koolstof nanobuisjes

De norm die het NIOSH voorstelt voor koolstof nanobuisjes is aanzienlijk minder streng dan de tijdelijke referentiewaarde van het RIVM in Nederland. Hoe zit dat?

Comments are closed.