Incidenten met gevaarlijke stoffen: wat is mijn gezondheidsrisico?

Caesar Consult werkt samen met de Radboud Universiteit aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en methodes voor het beoordelen van blootstelling aan en risico’s van gevaarlijke stoffen in het (werk)milieu.

In de nasleep van incidenten met chemische stoffen rijst vaak de vraag in hoeverre de slachtoffers, hulpverleners of omwonenden zijn blootgesteld aan deze stoffen. Er is immers zelden informatie beschikbaar over het niveau van blootstelling tijdens dergelijke incidenten.
rampIn een binnenkort te verschijnen special issue van Toxicology Letters beschrijft Daan Huizer van Caesar Consult met collega’s van de Radboud Universiteit een nieuwe methode voor het reconstrueren van blootstelling tijdens chemische incidenten aan de hand van een incident met acrylonitril (ACN) tijdens reinigingswerkzaamheden aan een spoorketelwagon.

Middels het gebruik van de uitkomsten van biologische metingen die in de periode na het incident zijn verzameld in combinatie met het BioNormtox PBPK model is de luchtconcentratie ten tijde van het incident gereconstrueerd. Nieuw in deze aanpak is dat onzekerheden en variabiliteit in de modelvoorspellingen separaat worden gekwantificeerd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onzekerheden in fysisch-chemische kenmerken en blootstellingsduur en variabiliteit door fysiologische verschillen tussen mensen.

De publicatie laat zien dat deze aanpak een waardevolle aanvulling kan zijn bij het reconstrueren van blootstelling aan chemische stoffen. Onzekerheid over de exacte blootstellingsduur tijdens het chemische incident bleek het meest invloed te hebben op voorspelde luchtconcentraties. Ook kwam naar voren dat onzekerheden in de gereconstrueerde luchtconcentraties kunnen worden verminderd door biologische metingen zo snel mogelijk na een incident uit te voeren. Het verzamelen van informatie over een aantal fysiologische kenmerken van de slachtoffers, zoals bijvoorbeeld lichaamsgewicht, kan in deze casus de variatie in de gereconstrueerde luchtconcentraties verder terugbrengen met 5 tot 20%.

Wilt u meer weten over dit onderzoek, of ziet u een mogelijkheid voor samenwerking  of toepassing van deze kennis binnen uw bedrijf? Neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie:
Huizer et al. 2014 Uncertainty and variability in the exposure reconstruction of chemical incidents – the case of acrylonitrile.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd op het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene (NVvA) in het voorjaar van 2015.