IARC World Cancer Report 2014: Effectieve preventie hard nodig

9 Sep 2014

Beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is een belangrijk onderzoeksgebied voor nieuwe preventieve strategieën ter vermindering van de wereldwijde gevolgen van kanker. Zo luidt één van de conclusies van het World Cancer Report 2014 van de International Agency for Research on Cancer (IARC). Het World Cancer Report geeft een multidisciplinair en wetenschappelijk inzicht in de geografische distributie, biologie, etiologie, preventie en bestrijding van kanker wereldwijd en is voor de derde keer verschenen.

Het rapport beschrijft een forse groei van de wereldwijde last door kanker in de afgelopen jaren. Daarom moet meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling en implementatie van effectieve preventiestrategieën. Volgens IARC is het bevorderen van de gezondheid alleen niet voldoende. Vooral adequate wetgeving is nodig om blootstelling aan kankerverwekkende agentia en risicogedrag te verminderen. Er valt vooral veel winst te behalen op het gebied van blootstelling aan arbeids- en milieugerelateerde carcinogenen. De arbeidshygiënist is voorlopig dus niet overbodig!

Comments are closed.