Hoe werk je veilig met kankerverwekkende stoffen?

15 Feb 2013

Voor kankerverwekkende stoffen gelden extra regels in vergelijking met niet-kankerverwekkende stoffen. De nadruk ligt hierbij op vervanging van de stof en (indien niet mogelijk) betere registratie en monitoring van de arbeidsgerelateerde blootstelling. Deze verplichtingen gelden voor alle zogenaamde CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxisch).

Enkele vaak voorkomende kankerverwekkende stoffen bij arbeidsgerelateerde blootstelling zijn: asbestbenzeendioxineethanolPAK.

De Overheid publiceert ieder jaar een volledige lijst met kankerverwekkende stoffen en processen in de Staatscourant. Deze lijst van 2012 kunt u hieronder downloaden.

[wpdm_package id=13]

 

Caesar Consult kan u goed helpen met het identificeren, meten en elimineren van blootstelling aan deze stoffen en bijbehorende risico’s voor de gezondheid. Neem gerust contact met ons op.

Comments are closed.