Speerpunten I-SZW voor 2015

19 Sep 2014

Tegelijkertijd met het bekend worden van het Nederlandse regeringsbeleid voor 2015 heeft Inspectie SZW het Jaarplan 2015 gepubliceerd. De koers die het afgelopen jaar werd gevaren op het gebied van gevaarlijke stoffen en de risico’s door arbeidsgerelateerde blootstelling lijkt weinig te zijn veranderd.

Ook in 2015 past Inspectie SZW (I-SZW) weer een scala aan interventies toe om risico’s door arbeidsgerelateerde blootstelling te verminderen. Hierbij gaat samenwerking met brancheorganisaties en andere inspectieorganen een belangrijkere rol spelen. Sectorgerichte programma’s zijn aangekondigd in de Bouw, Metaal, ACFKR, Zorg en Landbouw. Handhaving in het kader van het 4 Stappenplan blijft aan de orde. Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moeten de vier stappen van de zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen worden doorlopen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Onder invloed van de taakstelling van het huidige kabinet heeft I-SZW in 2015 minder menskracht beschikbaar. Dit leidt tot een afname van het aantal controles bij ARIE-plichtige bedrijven. Deze bedrijven worden daarom meegenomen in regulier toezicht op de arbeidsomstandigheden, dat niet meer door directie MHC (Major Hazard Control) wordt uitgevoerd.

Comments are closed.