Expert Systeem EASE – Huid

Naast de beoordeling van inhalatoire blootstelling kan EASE ook huidbesmetting schatten:

De huidmodule van het Expert Systeem EASE schat de besmetting op handen en onderarmen, uitgedrukt als mg/cm2 per dag. Het model is slechts beperkt onderbouwd met meetgegevens. Bovendien zijn deze voornamelijk afkomstig uit onderzoek naar blootstelling aan pesticiden.  Het model houdt geen rekening met processen die de huidbesmetting kunnen beperken, zoals bijvoorbeeld verdamping.

Uit vergelijkingen met daadwerkelijke meetgegevens blijkt dat EASE  de huidbesmetting op handen en onderarmen sterk overschat (ongeveer een factor 50!). Bovendien is uit metingen gebleken dat, afhankelijk van de taak, naast de handen en onderarmen ook andere delen van het lichaam kunnen worden besmet.

Voor het schatten van de huidbesmetting op de werkvloer wordt daarom geadviseerd om andere modellen te gebruiken, zoals  de ECETOC –TRA Worker tool of  RiskOf Derm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *