Werken met ChemRADE

Event Werken met ChemRADE
Date/Time 12/03/2020 - 09:30 - 13:00
Location Holthurnsche Hof

ChemRADE_logoChemRADE is een computerprogramma waarmee bedrijven relevante informatie over gevaarlijke stoffen kunnen beheren. Tevens kunnen gezondheidsrisico’s na blootstelling aan deze stoffen tijdens werkzaamheden op eenvoudige wijze worden beoordeeld met ChemRADE.

ChemRADE is sterk in opkomst omdat bedrijven met de software belangrijke stappen kunnen zetten om zowel aan de Arbowet (‘4 stappen plan I-SZW‘) als de Europese REACH verordening te voldoen.

De training
De training Werken met ChemRADE is bedoeld voor HSE(Q)-medewerkers en andere Arboprofessionals die kennis willen maken met de software. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan de diverse aspecten van risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen waarmee bedrijven rekening moeten houden. Hierbij putten we uit onze jarenlange ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij een kosten-efficiente registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Vanuit deze ervaringen is ChemRADE ontwikkeld.

Geinteresseerden kunnen zich gratis aanmelden voor deze training via onderstaand aanmeldformulier (bekijk de voorwaarden).

Onderwerpen

  • Inzet van ChemRADE bij registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen
  • Opstellen van het Register gevaarlijke stoffen
  • Invoeren van stof- en productgegevens, werkplek- en activiteitskenmerken
  • Uitvoeren van risicobeoordelingen
  • Selecteren van de juiste beheersmaatregelen
  • Opstellen van een Plan van Aanpak
  • Aansluiting met bestaande (meet)gegevens en procedures binnen uw bedrijf.
  • Relevante highlights van de Arbowet en REACH

Tijdens de training krijgt u concrete tips die u direct in uw eigen praktijk kunt toepassen.

Kaart onbeschikbaar

Bookings

No reservations can be made for this event