Blootstelling aan ethanol in destilleerderijen

9 Apr 2010

Dwarsdoorsnede onderzoek naar de blootstelling aan ethanol op de werkplek bij medewerkers van verschillende destilleerderijen in Nederland. De uitkomsten zijn getoetst aan de nieuwe grenswaarde voor ethanol.

Opdrachtgever: Productschap Dranken, Commissie Gedestilleerd.

Comments are closed.