Asbestos standards reduced firmly

14 Feb 2013

While the use of asbestos was banned in 1993, exposure (both environmental and occupational) to it still occurs due to renovation of buildings, repairing of ships, soil decontamination, and the presence of asbestos in the environment.
The most common health effects of exposure to asbestos are pleural and peritoneal cancer (mesothelioma) and lung cancer. Recently, the Dutch Health Council (GR) reassessed the studies aimed at the relation between asbestos exposure and cancer (see www.gr.nl).
Continue reading

Caesar Consult Newsletter 2012-2

8 Feb 2013

Verkiezingen

Nederland kiest! En nog meer dan de bij eerdere verkiezingen is een verenigd Europa één van de belangrijke thema’s. Waar sommige partijen het EU-lidmaatschap nog als facultatief beschouwen, geldt in de praktijk echter datverkiezing veel beleid al jaren (sterk) wordt beinvloed door Brussel. Dit geldt in toenemende mate ook voor de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Binnen de zogenoemde REACH wetgeving zijn gelijke spelregels ontwikkeld voor alle Europese bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Een ander voorbeeld is het Europese onderzoekscentrum naar kanker (IARC), dat al jaren grote invloed heeft op het beoordelen van de kankerverwekkendheid van stoffen.

Continue reading