Deriving Occupational Exposure Limits (OELs)

10 Apr 2013

For several years, the role of deriving Occupational Exposure Limits (OELs) has been moving more and more from government to industry. This is leading to an increased responsibility for companies working with hazardous substances, as the number of chemicals rather increases than decreases.

Caesar Consult assists companies and other organizations in the derivation and evaluation of exposure limits for dangerous substances and mixtures. These limits can be both air and biological values. We also take a critical look at work of third parties regularly.

Caesar Consult Newsletter 2012-2

8 Feb 2013

Verkiezingen

Nederland kiest! En nog meer dan de bij eerdere verkiezingen is een verenigd Europa één van de belangrijke thema’s. Waar sommige partijen het EU-lidmaatschap nog als facultatief beschouwen, geldt in de praktijk echter datverkiezing veel beleid al jaren (sterk) wordt beinvloed door Brussel. Dit geldt in toenemende mate ook voor de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Binnen de zogenoemde REACH wetgeving zijn gelijke spelregels ontwikkeld voor alle Europese bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Een ander voorbeeld is het Europese onderzoekscentrum naar kanker (IARC), dat al jaren grote invloed heeft op het beoordelen van de kankerverwekkendheid van stoffen.

Continue reading