EMKG-expo-tool

De EMKG tool (versie 2.1) is een uitgave van de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, Duitsland). De eerste versie dateert van 2004.  Het model is gebaseerd op COSSH-Essentials  en afgestemd op de Duitse regelgeving waaronder de Technische Regelen für Gefahrstoffe (TRGS).

Het EMGK model is een generiek model dat op basis van de beoordeling van zowel het gevaar als van de blootstelling komt tot een advies over het gewenste niveau van beheersing, de zogenaamde Schutzstufe. Uiteindelijk resulteert een beoordeling in adviezen voor beheersmaatregelen die zijn vastgelegd in zogenaamde  Schutzleitfäden (zeer vergelijkbaar met de Control Guidance Sheets in COSHH-Essentials). Het merendeel van de  Schutzleitfäden betreft  typische werkhandelingen in de chemische industrie, zoal  het  afwegen van stoffen, vullen/ledigen van zakken, mengen van stoffen,  het vullen of ledigen van vaten of IBC- containers, het overpompen van vloeistoffen, enzovoort.  Jammer is dat deze Schutzleitfäden slechts in het Duits beschikbaar zijn.

Een belangrijk verschil met COSHH-Essentials is dat het aantal branchespecifieke  Schutzleitfäden  zeer beperkt is.  Volgens de laatste stand, december 2010, zijn er alleen voor de rubberverwerkende industrie een beperkt aantal branchespecifieke bladen.  Daarnaast zijn er enkele zeer specifieke Schutzleitfäden ontwikkeld zoals voor opticiens, en voor de stalling van dieselaangedreven voertuigen in brandweergarages.

Een ander verschil is dat het EMGK-model  voorschrijft om bij een werkhandeling met een zuivere stof het gevaar te classificeren op basis van de grenswaarde en niet op basis van de R-zin(nen) van de betreffende stof.

Processen waarbij gevaarlijke stoffen ontstaan (zoals bij verbranding, lassen, chemische reactie etc.), evenals processen waarvoor speciale regels gelden zoals sloop, sanering, reiniging,  vallen niet binnen de scope van het EMGK-model.  Eveneens bij COSHH moeten bedrijven deskundigen inschakelen voor de beoordeling van werkzaamheden met stoffen of producten uit de hoogste gevaarscategorie, zoals reprotoxische en kankerverwekkende stoffen.

Meer info:

M. Tischer, S. Bredendiek-Kämper, U. Poppek Report on BAuA project F1805. Inhalative and dermal exposure at distinct control strategies—Part 1: Control approach related evaluation of available exposure information. Gründruck der BAuA, Dortmund , 2003.

M. Tischer, S. Bredendiek-Kämper, U. Poppek Evaluation of the HSE COSHH Essentials exposure predictive model on the basis of BAuA field studies and existing substances exposure data.  Annals of Occupational Hygiene vol 47, no 7: 557-569, 2003.

H. Hashimoto, T. Goto, N. Nakachi et al Evaluation of the control banding method- comparison with measurement based comprehensive risk assessment. Journal of Occupational Health vol 49: 482-92, 2007.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *