Ecetoc TRA – dermal

Het onderdeel van de ECETOC-TRA Worker tool waarmee een schatting van de huidbesmetting kan worden gemaakt  is gebaseerd op de huidmodule van het expert systeem EASE, aangevuld met informatie afkomstig uit RiskOfDerm en een dataset van Eurometaux.

Feitelijk is deze tool niet meer dan een tabel waarin voor een aantal taken/activiteiten, in REACH terminologie  Process Categories, is aangegeven wat het besmet huidoppervlak is (in cm2) en wat de totale dagelijkse huidbesmetting is (in mg/kg lichaamsgewicht/dag).  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen situaties met en zónder plaatselijke gerichte afzuiging (Local Exhaust Ventilation).

Bij de schatting van de huidbesmetting met de laatste versie van de MS-Excel versie van de ECETOC-TRA Worker tool wordt nog niet gecorrigeerd voor blootstellingsduur, mengsels (stof in een lager percentage dan 100%) en/of gebruik van handschoenen.  Terwijl dit inmiddels wel de gangbare praktijk is bij de schattingen die zijn uitgevoerd in het kader van de eerste lichting REACH dossiers.  Naar verwachting zal dit in komende versies worden aangepast.  Het model is nog niet gevalideerd met onafhankelijke meetgegevens. Het ECETOC-TRA model voor huidbesmetting is een geaccepteerd model voor tier 1 blootstellingsschattingen binnen REACH.

Update april 2012: Versie 3 van de ECETOC TRA tool is verschenen. Download tool en manual via de website van ECETOC

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *