Duurzaamheid: goed voor milieu en economie, maar ook voor de gezondheid van werknemers?

23 Aug 2011

Hoe zit het met blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen ‘Green jobs’? 

De afgelopen jaren heeft ‘duurzaamheid’ in bedrijfsleven en industrie een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Milieubewustzijn en economie hebben zich onder deze noemer steeds beter verenigd.

Dit heeft onder andere een impuls gegeven aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke(r) technologieën, toepassingen en producten. Sommige van deze sectoren bieden inmiddels honderdduizenden arbeidsplaatsen. De vraag rijst of er binnen deze zogenaamde ‘green jobs’ ook voldoende rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden. Dit is voor de EU voldoende aanleiding om te inventariseren welke risico’s deze technologieën met zich meebrengen.

Green jobs hazards

Eén van de ‘booming’ industrieën is de productie van duurzame energie (door middel van o.a. wind, zon en biomassa). Kenmerkend voor deze sectoren is de razendsnelle ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën en productieprocessen.

De arbo-verantwoordelijke heeft als taak hierop te anticiperen en de gevaren binnen deze ‘green jobs’ tijdig te signaleren zodat arbeidsrisico’s, bijvoorbeeld door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, tot een minimum beperkt blijven. Het kan hierbij gaan om ‘bekende’ hazards, maar ook om ‘nieuwe’ gevaarlijke stoffen zoals nano-deeltjes of exotische metalen.

Daarnaast kunnen nieuwe productieprocessen tevens tot nieuwe problemen leiden.Een manier om de rappe ontwikkeling van nieuwe technologieën en productieprocessen bij te kunnen benen is middels het ‘Prevention through Design’ (PtD) principe.

De Amerikaanse NIOSH en AIHA zetten zich hier sinds 2009 voor in.green-jobsCaesar Consult heeft inmiddels ervaring opgedaan in duurzame energie sectoren. We begeleiden één van de grootste producenten van windmolens bij implementatie en monitoring van verbeteringen in de productieprocessen, zoals de samenstelling van harsen en het ontwerp van lokale ventilatievoorzieningen. Ook worden medewerkers aanvullend getraind. Daarnaast ontwikkelen we wereldwijde guidance om op alle productie-sites blootstellingsmetingen uit te voeren volgens een gestandaardiseerde methode. Gedegen statistische analyse van de periodiek te verzamelen meetgegevens zal in de toekomst eenvoudiger knelpunten blootleggen en kennis genereren voor prevention through design in bestaande en nieuw te bouwen fabrieken. (DH)

Green jobs in verschillende sectoren

Comments are closed.