Beoordeling van dermale blootstelling

Skinperm Schat huidpermeatie  (inwendige dosis) Info
SkinPerm richt zich op de schatting van de daadwerkelijke opname van stoffen door de huid. Huidbesmetting is in dit model slechts een parameter die de gebruiker zelf ingeeft. Meer Informatie
IH Skinperm Grafische update van Skinperm, via de AIHA Info
Meer Informatie
Risk of Derm Higher tier model voor schatting van huidbesmetting Info
Met deze tool kan een schatting worden gemaakt van de potentiële huidbesmettingssnelheid. Meer Informatie
Ecetoc TRA Schat huidbesmetting per activiteit (werknemer of consument) Info
Het onderdeel van de ECETOC-TRA Worker tool waarmee een schatting van de huidbesmetting kan worden gemaakt  is gebaseerd op de huidmodule van het expert systeem EASE, aangevuld met informatie afkomstig uit RiskOfDerm en een dataset van Eurometaux. Meer Informatie
Consexpo 4.1 Schat huidbesmetting en huidpermeatie (consument) Info
Met Consexpo 4.1 kan men een schatting maken van de blootstelling aan (en opname van) stoffen in producten die door consumenten binnenshuis worden gebruikt.  Meer Informatie
Expert Systeem EASE Schat huidbesmetting op handen en onderarmen (werknemer) Info
Expert Systeem EASE bevat naast een inhalatiemodule ook een huidmodule. Hiermee schat de gebruiker de besmetting op handen en onderarmen, uitgedrukt als mg/cm2 per dag. Meer Informatie