ChemRADE – Chemical Risk Assessment Database

ChemRADE is een digitaal instrument waarmee een bedrijf in eigen beheer alle relevante facetten van risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen op de werkplek kan uitvoeren.

ChemRADE_logoCompliance
ChemRADE helpt u om op eenvoudige en efficiënte wijze te voldoen aan de verplichtingen die bijvoorbeeld in het kader van de Arbowet (het ‘4-stappenmodel’ van I-SZW) worden gesteld of uw risicobeoordelingen in het kader van REACH uit te voeren.

Door een integratie van zowel de Nederlandse Arbowet als de Europese REACH verplichtingen rondom de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen wordt bovendien veel dubbel werk voorkomen.

ChemRADE helpt u met

  • het opstellen van het Register Gevaarlijke stoffen (inclusief deels geautomatiseerde afleiding van grenswaarden);
  • een inventarisatie van werkplekken en activiteiten met gevaarlijke stoffen;
  • een geautomatiseerde risicobeoordeling van al uw activiteiten met een gevalideerde instrumenten voor risicobeoordeling;
  • het opstellen van een Plan van Aanpak voor het treffen van beheersmaatregelen;
  • borging van uw inventarisaties, relevante (meet-)gegevens en verbeterpunten
  • rapportage van uw gegevens in ieder gewenst format voor intern of extern (inspectie) gebruik.
  • het maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK) voor heldere communicatie naar de werkvloer

Meer informatie

Bezoek de website van ChemRADE BV voor meer informatie en (gratis) training en webinars..