Wetenschappelijke artikelen

Category Archives

De resultaten van onderzoeken waarbij wij betrokken zijn, proberen we uiteraard in wetenschappelijke tijdschriften te publiceren.

Ook nemen wij de tijd om resultaten van interessante projecten uit ons reguliere advieswerk te publiceren. Onderstaande publicaties zijn de afgelopen jaren bij ons uit de pen gevloeid. Ook publicaties waarbij we mede-auteur zijn, worden hieronder weergegeven.

Zie ook onze publicaties in vaktijdschriften, handouts van presentaties en onze nieuwsbrieven.

 

Coherentie tussen interne en externe grenswaarden

25 Aug 2014

PublicatieTesting the coherence between occupational exposure limits for inhalation and their biological limit values with a generalized PBPK-model: The case of 2-propanol and acetone. Regul Toxicol Pharmacol. 2014 Aug;69(3):408-15.

Continue reading

Effect van een additief voor sproeiwater van asfaltfreesmachines op de blootstelling aan stof en kwarts voor werknemers

9 Apr 2007

Publicatie: ‘Effect of additive in spraying water of asphalt milling machine on the dust and quartz exposure of workers‘, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2007 1-2.