Presentatie handouts

Category Archives

De handouts van presentaties die wij verzorgen op conferenties, studiebijeenkomsten of andere openbare gelegenheden zijn hieronder opgenomen.

Zie ook onze wetenschappelijke output, publicaties in vaktijdschriften en onze nieuwsbrieven.

Evaluation of the hazard of skin permeation bitumen fume in occupational exposed workers

9 Apr 2010

Poster: ‘Review of skin permeation hazard of bitumen fume’, presented at the symposium Health Effects of Occupational Exposure to Emissions from Asphalt/ Bitumen Symposium, co-organised by DFG and ACGIH at 7-8 juni 2006, Dresden, Germany.

Read the corresponding paper in the journal of Occupational and Environmental Hygiene (2007).