Publicaties

Category Archives

Nieuwe ontwikkelingen binnen de arbeidshygiëne en -toxicologie en interessante onderdelen van recent afgeronde projecten maken wij graag (geanonimiseerd) beschikbaar voor een groter publiek.
Hierbij horen tevens publicaties van onze hand in wetenschappelijke tijdschriften.

Lees verder in onze nieuwsbrievenpresentatie handoutsvaktijdschriften en wetenschappelijke artikelen.

Tools for risk assessement of nanomaterials at the workplace

4 Jun 2019

Presentation: Tools for risk assessment of nanomaterials at the workplace_EOHnano 2019_V0.1. EOHNANO 2019 conference, Loen, Norway (3-6 June, 2019).

Evaluatie van ‘nano-tools’ voor veilig werken met nano-materialen op de werkplek

2 Mei 2019

Presentatie: Evaluatie van ‘nano-tools’ voor veilig werken met nanomaterialen op de werkplek. NVvA-symposium, Zeist 2019.

Procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’

2 Mei 2019

Presentatie: Procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’. NVvA symposium 2019, Zeist.