Nieuwsberichten

Category Archives

Voorstel NIOSH voor grenswaarde carbon nanotubes en nanofibers

23 Okt 2014

Ondanks de enorme ontwikkeling in toepassingen van carbon nanotubes (CNT) en nanofibers (CNF) bestaat bezorgdheid over mogelijke gezondheidsschade na inademing van deze materialen. In NIOSH Current Intelligence Bulletin 65 van april 2013 is een rapport verschenen over beroepsgerelateerde blootstelling aan CNT en CNF.

Continue reading

IARC World Cancer Report 2014: Effectieve preventie hard nodig

9 Sep 2014

Beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is een belangrijk onderzoeksgebied voor nieuwe preventieve strategieën ter vermindering van de wereldwijde gevolgen van kanker. Zo luidt één van de conclusies van het World Cancer Report 2014 van de International Agency for Research on Cancer (IARC). Continue reading

Van publiek naar wettelijk: 4 nieuwe grenswaarden

20 Aug 2014

Met ingang van 1 oktober 2014 zijn voor de stoffen azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en cresol in Nederland weer wettelijke grenswaarden van kracht. In het verleden waren deze vier stoffen al opgenomen in de nationale MAC-lijst, maar medio 2005 kwam door de herziening van het stelsel van (wettelijke) grenswaarden de verantwoordelijkheid voor deze stoffen bij de werkgever te liggen. Continue reading

Publicatie onderzoek stoffigheid en dermale blootstelling in TtA

15 Jul 2014

Eerder verscheen in de Annals of Occupational Hygiene al een artikel over onderzoek van het IOM naar de effecten van stoffigheid op dermale blootstelling. Een uiterst relevant onderwerp voor de ontwikkeling van een ‘higher Tier’ schattingsmodel voor dermale blootstelling. Uit het onderzoek blijkt stoffigheid een moeilijk kwantificeer- en kwalificeerbare determinant te zijn.

In nummer 2014-2 van het Nederlandse Tijdschrif voor toegepaste Arbowetenschappen is een full paper van Stan de Poot van Caesar Consult gepubliceerd over het experimentele onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de ontwikkeling van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Foto impressie REACH Compliance Training Program 3b april 2014

15 Mei 2014

Half april 2014 stond Jachtslot de Mookerheide in Molenhoek weer in het teken van REACH compliance.
In een volle zaal zwoegden Downstream Users daar tijdens het twee dagen durende REACH compliance Training Program om meer grip te krijgen op onder andere extended Safety Data Sheets (ext-SDS) en de bijbehorende Exposure Scenarios. Onze fotograaf legde het vast.

Continue reading

IOHA Internationale Wetenschappelijke Conferentie 2015

1 Apr 2014

Het duurt nog even, maar tussen 25 en 30 april 2015 zal in Londen de 10e IOHA Internationale Wetenschappelijke Conferentie worden georganiseerd door de British Occupational Hygiene Society (BOHS). De International Occupational Hygiene Association (IOHA) vertegenwoordigt en verenigt de wereldwijde gemeenschap van arbeidshygiënisten.
De conferentie heeft als doel de samenwerking tussen arbeidshygiëne en wetenschap te stimuleren, onder het motto:

“Building on Occupational Hygiene Together”

Bij Caesar Consult zijn we er trots op dat Joost van Rooij deel uitmaakt van het Internationale Wetenschappelijke Comité van IOHA en dat we via deze weg een steentje kunnen bijdragen aan de internationale ontwikkeling van het vak!

 

Forse verlaging grenswaarde benzeen op komst

18 Maa 2014

Eind februari 2014 is het advies van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad over veilig werken met benzeen verschenen. De hierin geadviseerde gezondheidskundige waarde voor beroepsmatige blootstelling aan benzeen bedraagt 0,7 mg/m3 (als gemiddelde over een achturige werkdag). Dat is bijna een factor 5 lager dan de huidige publieke grenswaarde van 3,25 mg/m3. Continue reading

Slotmiddag cursorische gedeelte Hogere Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne PHOV

26 Feb 2014

U45 Slotdag 003

Op donderdag 13 februari woonde Caesar Consults’ Joost van Rooij als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidhygiëne (NVvA) de slotmiddag bij van het cursorische gedeelte van de PHOV-opleidingen hogere veiligheidskunde en arbeidshygiëne. De cursisten van deze cursusgroep Utrecht 45, zo’n 35 in getal, hoeven nu enkel nog hun scriptie te voltooien.

Naast een korte introductie over NVvA presenteerde Joost samen met Vassilka Tchavkova, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), op ludieke wijze enkele voorbeelden uit de praktijk van de synergie tussen beide vakgebieden.

Wij van Caesar Consult zijn blij met de toekomstige versterking van ons vakgebied en wensen daarom alle cursisten succes met de laatste loodjes!