Geen categorie

Category Archives

Caesar Consult Nieuwsbrief 2015-2

7 Okt 2015

One down, more to go

Voor een hoop collega’s stond 1 juni 2015 al tijden omcirkeld in de agenda. Het was voor veel bedrijven even alle hens aan dek om tijdig te voldoen aan de CLP regelgeving voor classificatie, labelling en verpakking. Gelukkig is deze drukte inmiddels weer voorbij en keert men terug naar de orde van de dag. One down, more to go.

Op enkele recente bijeenkomsten, waaronder de laatste Stoffendag, viel op dat een hoop bedrijven nu meer ruimte nemen om ook serieuzer richting de REACH wetgeving te kijken. Voor hen biedt deze nieuwsbrief enkele goede aanknopingspunten.

One down geldt ook voor ons eerste lustrumjaar, dat inmiddels al weer bijna verstreken is. We hebben hier onder andere aandacht aan besteed middels gratis training voor relaties. Deze zijn zo goed ontvangen dat we dit najaar nog een ronde organiseren. Op naar de volgende 5 jaar!

Continue reading

Voorstel NIOSH voor grenswaarde carbon nanotubes en nanofibers

23 Okt 2014

Ondanks de enorme ontwikkeling in toepassingen van carbon nanotubes (CNT) en nanofibers (CNF) bestaat bezorgdheid over mogelijke gezondheidsschade na inademing van deze materialen. In NIOSH Current Intelligence Bulletin 65 van april 2013 is een rapport verschenen over beroepsgerelateerde blootstelling aan CNT en CNF.

Continue reading

Forse verlaging grenswaarde 1,3-butadieen verwacht

23 Okt 2014

De Gezondheidsraad publiceerde in mei 2013 het rapport van een onderzoek naar de risico’s op kanker ten gevolge van beroepsmatige blootstelling aan 1,3-butadieen.
Dit gas wordt onder andere gebruikt voor de productie van petrochemicaliën, nylon en synthetisch rubber. Inademing van 1,3-butadieen kan leiden tot leukemie en verwante vormen van kanker. De Gezondheidsraad adviseert daarom het gas te classificeren als ‘kankerverwekkend voor de mens‘ (categorie 1A).
Omdat voor blootstelling op de werkplek geen veilige ondergrens te geven is, heeft de Gezondheidsraad de risico’s op kanker in kaart gebracht: Blootstelling aan 0,1 mg/m3 1,3-butadieen (0,05 ppm) gedurende 40 jaar (acht uur per dag) leidt volgens de Gezondheidsraad tot 4 extra sterfgevallen door kanker per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking.

Deze concentratie vormt het uitgangspunt voor het aanpassen van de huidige wettelijke grenswaarde van 46,2 mg/m3. We mogen dus een forse verlaging verwachten, maar wat de nieuwe grenswaarde precies gaat worden is nog onduidelijk.

Caesar Consult Nieuwsbrief 2014-1

12 Jun 2014

Maatschappelijk verantwoord

De cijfers liegen er niet om: in Nederland is het aantal sterfgevallen ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden drie keer zo groot als het aantal verkeersdoden. Hierbij gaat het maar liefst in 97% van de gevallen om beroepsgebonden aandoeningen. Slechts 3% betreft een bedrijfsongeval. Op basis van deze dramatische statistieken had wat ons betreft de vlag op de jaarlijkse Workers Memorial Day van 28 april jl. ook in Nederland halfstok moeten hangen.

Het zijn cijfers die de landelijke media nauwelijks halen, laat staan de publieke discussie. Bij beleidsmakers dringt het besef dat er wat moet gebeuren gelukkig wel door. Initiatieven zoals het 4-stappen traject’ van Inspectie SZW en de Europese REACH-wetgeving zijn bedoeld om het veilig werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven te bevorderen. Arbo-professionals en koploperbedrijven hoeven evenmin overtuigd te worden van de relevantie van het verder beperken van gezondheidsrisico’s in de werkomgeving. Maar zolang de gemiddelde Nederlander een arbeidshygiënist associeert met een zwabber en poetsdoek, is er nog genoeg werk aan de winkel.

Continue reading

Caesar Consult Nieuwsbrief 2013-2

4 Dec 2013

Gevaarlijke stoffen ook in 2014 weer prominent op de agenda

Het einde van 2013 is alweer in zicht. Wat brengt 2014 op het gebied van risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen?
De Gezondheidsraad en Inspectie SZW (I-SZW) presenteerden op Prinsjesdag hun plannen voor 2014. De Gezondheidsraad en SER streven naar verdere Europese samenwerking. Een eerste stap wordt het uitbrengen van gezamenlijke advieswaarden voor 25 kankerverwekkende stoffen met de Duitse zusterorganisatie.

Bij I-SZW blijft de focus op eigen land. Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, de zogenaamde BRZO bedrijven, blijven in 2014 extra in beeld. I-SZW zal haar tanden laten zien en zal notoire overtreders systematisch gaan volgen en zware handhavingsmiddelen niet schuwen.

Continue reading

Ondersteuning ontwikkeling milieu en maatschappij

2 Jan 2013

Caesar Consult heeft als missie om haar opdrachtgevers te ondersteunen bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s.

responsibility

Daarnaast proberen wij een steentje bij te dragen aan nationale en internationale initiatieven ter verbetering van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van het (leef)milieu.

Een deel van onze inkomsten wordt benut om ofwel zelf een actieve rol te spelen of om organisaties die deze doelen nastreven financieel te ondersteunen.

Ondersteuning ontwikkeling van de arbeidshygiëne

2 Jan 2013

Caesar Consult heeft als missie om haar opdrachtgevers te ondersteunen bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s.

responsibility

Daarnaast proberen wij een steentje bij te dragen aan nationale en internationale initiatieven ter verbetering van arbeidsomstandigheden en kwaliteit van het (leef)milieu.

Een deel van onze inkomsten wordt benut om ofwel zelf een actieve rol te spelen of om organisaties die deze doelen nastreven financieel te ondersteunen.

Increased risk of breast cancer due to exposure to benzene, 1,3-butadiene and ethylene oxide

16 Dec 2011

Researchers from the Institute of Medicine in the U.S. report that exposure to benzene, 1,3-butadiene and ethyleneoxide, may result in an increased risk of breast cancer. These substances can among others be found in gasoline vapors,  diesel exhaust fumes, tobacco smoke and at certain workplaces.

The report does not clarify the possible risks posed by bisphenol A, pesticides, ingredients in cosmetics, and other chemicals that are suspected to have a role in the development of breast cancer. The researchers indicate that more research is needed to get insight in the effects of night shifts, mutagenic substances and endocrine disrupters.

A healthy weight, exercising regularly, limiting alcohol and avoiding tobacco and unnecessary medical radiation are a few ways that women can reduce breast cancer risk, the report said.

Keywordsoccupational cancerenvironmental health risks, benzene, diesel engine emissions (DME), expert in occupational disease