Stof

Category Archives

Bij blootstelling aan stof wordt vaak onderscheid gemaakt tussen inhaleerbaar en respirabel stof.

Inhaleerbaar stof bestaat uit de grotere stofdeeltjes die na inademing in de bovenste luchtwegen achterblijven. Respirabel stof betreft de kleinere fractie, die tot de longblaasjes kan doordringen.

Afhankelijk van de samenstelling van het stof en de mogelijke gezondheidseffecten die na blootstelling kunnen optreden, wordt inhaleerbaar of respirabel stof gemeten.